Top
Powrót

O SPÓŁCE


MIKROPOLSKA SA

ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków

tel. +48 12 346 10 77

e-mail: biuro@mikropolska.pl

NIP: 679-31-31-934, REGON 3650110725

POZYCJA KRS MIKROPOLSKA SA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISANA POD NUMEREM KRS 0000628814,

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 690 000,00 zł

Prezes Zarządu

Artur Krochmal +48 501 188 815
a.krochmal@mikropolska.pl


Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu

Agnieszka Kuczyńska +48 600 112 118
a.kuczynska@mikropolska.pl